Начало указателя Содержание Заглавия газет и другие ключевые слова Поиск Об указателе

Газеты в сети и вне её


_

Библиография

Всего записей: 23
Каталоги и указатели, имеющие в своём справочном аппарате списки газет на разных языках.

 1. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ периодическая печать. (Декабрь 1900 - октябрь 1917) : библиографический указатель / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1964. – 256 с. ; 21 см.
  Шифр РНБ: 701/Б79
  Фундаментальный указатель, не утративший до сих пор своего значения.

  Содержит библиографические описания и фактографические справки разной степени полноты о "большевистских" газетах и журналах (легальных и нелегальных), выходивших на русском и других языках.

  Справки расположены по первому году выхода.
  У к а з.: алфавитный заглавий; мест издания; персоналий; хронологический. Языкового указателя не имеет.

  В приложении - большевистская профсоюзная печать (только на русском языке).

  Книга есть также в подручной библиотеке Отдела газет РНБ.
  Дата обновления: 2017-12-13
 2. Вакульчук О. А. Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. А. Вакульчук , О. С. Залізнюк [и др.].; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Киев, 2012. – 410 с.
  Другие фонды: НБУВ
  «Загальний ретроспективний каталог «Газети України 1946–1950 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» подає бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1946–1950 рр. У каталозі наведено описи 1 768 газет (включено всі типи газет – республіканські, обласні, міські, районні, а також т. зв. багатотиражки, поява котрих була характерною для зазначеного періоду ознакою – заводські, військові, фабричні, радгоспні, шахтні, вузівські, а також спецвипуски та сторінки, що у той час називалися «газетою в газеті»; наводяться відомості про перейменування, зміни у підзаголовках, зміни місця видання, дати припинення виходу газети тощо). Каталог підготовлено у середовищі САБ «ІРБІС-64» на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет. Довідково-допоміжний апарат каталогу включає два покажчики – географічний (географічні назви наведено згідно з тогочасними нормами з відсиланням на сучасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами УРСР у період 1946–1950 рр.»

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  Газети України 1946–1950 років.
  Дата обновления: 2017-10-25
 3. ГАЗЕТИ України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2014. – 436 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п’ять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917–1920 рр. Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1917–1920 років.
  Дата обновления: 2017-10-25
 4. ГАЗЕТИ України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2013. – 500 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Ретроспективний каталог «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії каталогів, виданих у попередні роки і містить бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1951–1955 рр. У каталозі наведено описи 2 164 газетних видань. Покажчик містить бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети, котрі видавалися партійними і радянськими органами, військовими, профспілковими, культурно-освітніми установами тощо. До каталогу внесено газети Кримської області УРСР, що увійшла до складу республіки у 1954 р., а також газету «Відомості Верховної Ради Союзу радянських соціалістичних республік», яка видавалася у Москві. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв газет у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за п’ять років. Кожну назву подано мовою оригіналу. Всі зміни відбито у відповідних рубриках: назва, підзаголовок, періодичність, місце видання, мова, додатки, примітки. Опис складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «ІРБІС-64». Каталог має два покажчики – географічний – з назвами газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазначеного періоду (географічні назви відповідають сучасним нормам, є відсилання на тогочасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. Важливим джерелом бібліографічної інформації є додаток, де наводиться перелік українських газет, виданих за межами УРСР у 1951–1955 рр. Всі описи здійснено de visu».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1951–1955 років.
  Дата обновления: 2017-10-25
 5. ГАЗЕТЫ дореволюционной России. 1703-1917 : каталог / Рос. нац. б-ка; [сост.: Т.В. Акопян и др. ред.: Т.В. Акопян, М.А. Луковская]. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2007. – 592 с. ; 27 см. – Указ.: с. 438-592.
  Шифр РНБ: С 2008-4/28
  Другие фонды: РНБ: Отдел газет
  Алфавитный каталог газет на русском, украинском и белорусском языках, изданных на территории Российской империи и за её пределами, хранящихся в фондах Отдела газет РНБ. Включает 5625 описаний, расположенных в алфавите заглавий. Является исправленным и значительно расширенным изданием «Алфавитного служебного каталога русских дореволюционных газет. 1703-1916», вышедшего ещё в 1958.
  Описание газеты содержит следующие сведения: Заглавие; Сведения, относящиеся к заглавию; Сведения об ответственности; Сведения о начале и прекращении издания; Место издания; Издатель, издательство; Примечания; Приложения; Указатели; Спецификация (указаны годы, за которые газета имеется в фондах Отдела газет); Шифр хранения (в т.ч., микрофильма).

  У к а з.: Географическо-хронологический. Газеты расположены по месту издания, а внутри - в хронологическом порядке по первому году, имеющемуся в фондах Отдела газет РНБ; Именной (издатели, редакторы, основатели газет). Отдельного языкового указателя нет, однако описания более чем ста газет с заглавиями и текстами (частью текстов) на языках, отличных от русского, могут быть найдены поиском в электронной копии книги.

  Экз. РНБ (книга в исходном цифровом качестве; PDF; читать / скачать по частям; есть поиск по тексту).

  Сведения из этого печатного издания (со всеми необходимыми текущими уточнениями, изменениями и дополнениями) включены в электронный каталог РНБ ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917.

  Есть ещё электронный каталог газет, хранящихся в фондах РНБ, РГБ, ГПИБ и некоторых других библиотек: СВОДНЫЙ КАТАЛОГ ГАЗЕТ РОССИИ. 1703 - 1917. В традиционной печатной форме этот каталог не существует.
  Дата обновления: 2017-06-05
 6. ГАЗЕТЫ первых лет Советской власти. 1917-1922 : свод. библиогр. кат. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина и др.; [Составители О.Н. Нижнева и др.]. – Москва : ГБЛ, 1990. – 21 см.
  Шифр РНБ: С К-2/5291
  Другие фонды: РНБ: Отдел газет
  Ч. 1 : А - И (Известия Забайкальского...). - 1990. - 350 с
  Ч. 2 : И (Известия Забайкальского...) - К. - 1990. - 336 с. ; 22 см
  Ч. 3 : Л - Р. - 1990. - 272, [1] с. ; 22 см
  Ч. 4 : С - Я. Вспомогательные указатели. - 1990. - 318, [1] с. ; 22 см
  У к а з.: Орг-ций и учреждений, газ. фонды которых отражены в свод. печ. кат.; Мест изд.; Газ. на яз., [отличных от рус.].
  П р и л.: Перечень адресов орг-ций и учрежд., газ. фонды которых отражены в кат.; Список сокращен. назв. орг-ций; Принятые в кат. сокращения адм.-террит. делений; Перечень использованных библиограф. изд.
  Содержит, среди прочего, информацию о наличии номеров газет в фондах национальных и местных библиотек, архивов, музеев.
  Дополнением к изд. можно считать «Несоветские газеты. (1918-1922 гг.) : кат. собр. Рос. нац. б-ки. – СПб : РНБ, 2003».

  Есть также в подручной б-ке Отдела газет РНБ.
  Дата обновления: 2017-06-21
 7. ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917 : [служебный каталог Отдела газет РНБ] : [электронный ресурс] / Российская национальная библиотека. – Санкт-Петербург.
  Другие фонды: РНБ
  КАТАЛОГ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ГАЗЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, хранящихся в фондах Отдела газет Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Включает описания газет, выходивших на территории Российской империи (в границах 1913 года) с 1728 по 1917 год. Дополнительно включены газеты, выходившие в крупных городах за границей, имевших большие российские диаспоры — Львове, Черновцах, Харбине, а также выпускавшиеся подразделениями действующих армий. Всего около 5,6 тыс. описаний. Пополняется и уточняется и в настоящее время.

  Является составной частью ЭК РНБ, в котором оформлен как отдельная коллекция.
  Все фильтры (фасеты) в левой части экрана поиска (рубрики, коллекции, автор и т.п.), кроме фильтра ЯЗЫК, при поиске СЛЕДУЕТ ИГНОРИРОВАТЬ.
  Описания газет содержат все необходимые сведения, включая связи между изданиями, шифры хранения и перечень имеющихся в Отделе газет РНБ номеров (на кнопке «Формат просмотра»). Цифровые копии дореволюционных газет в ЭБ РНБ обычно привязаны к записям именно этого каталога. В этом случае присутствует ссылка «Связанные записи».

  Описания этого каталога доступны также и через специализированный интерфейс ЭК РНБ: ГАЗЕТЫ [в фондах РНБ].

  Для поиска цифровых копий газет в ЭБ РНБ (и не только) удобно будет воспользоваться настоящим путеводителем «ГАЗЕТЫ В СЕТИ И ВНЕ ЕЁ».

  Старый интерфейс каталога «ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917» включает 5578 описаний. Был законсервирован 14 мая 2008. Всё ещё доступен под названием «Каталог Отдела газет РНБ».
  Как пользоваться старым интерфейсом и Как ориентироваться в его библиографических описаниях.

  Этот каталог общедоступен онлайн и в виде книги, вышедшей в 2007: «Газеты дореволюционной России. 1703-1917 : каталог / Рос. нац. б-ка; [сост.: Т.В. Акопян и др. ред.: Т.В. Акопян, М.А. Луковская]. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2007».
  Дата обновления: 2017-06-05
 8. ГАЗЕТЫ СССР, 1917-1960 : библиогр. справ. : [В 5 т.] / Всесоюз. кн. палата и др. – Москва : Книга., 1970 -. – 27 см.
  Шифр РНБ: 701СССР/Г-13
  Другие фонды: РНБ: Отдел газет
  Т.1: Газеты Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик; У к а з: Алфавитный заглавий, Заглавий газет на языках народов СССР (кроме русского) и иностранных языках, Газет специальной тематики и для определённых читательских групп, Список сокращённых названий коллективных авторов, Список сокращений, Список источников.
  Т.2 - 4: Газеты других городов и населённых пунктов СССР, а также партизанские газеты;
  Т.5: Указатели; Газет на языках народов СССР (кроме русского) и иностранных языках, Мест издания, Газет специальной тематики и для определённых читательских групп, Список сокращённых названий коллективных авторов, Список сокращений, Список источников.

  На сайте «Военная литература» («Милитера») можно читать (скачать) сканированную копию (томов 1 - 3 и 5) (только PDF; есть поиск по тексту).

  Сканированную копию (т. 1 - 3 и 5) можно найти также на booktracker.org

  Экз. подручной библиотеки Отдела газет РНБ прошифрован.
  Дата обновления: 2016-04-29
 9. ГАЗЕТЫ [в фондах РНБ] : [специализированный интерфейс ЭК РНБ «Primo»] : [пробная версия].
  Другие фонды: РНБ
  Специализированный раздел Электронного каталога РНБ с особым интерфейсом. Предназначен, в основном, для облегчения доступа к цифровой коллекции газет РНБ.

  Включает описания тех газет из фондов Отдела газет, Отдела национальных литератур [и других отделов], которые либо имеют, либо скоро получат цифровые копии в составе ЭБ РНБ. В этих описаниях есть ссылки на цифровые копии комплектов или отдельных номеров газет (смотреть нужно: «Полное описание» - «Связанные записи»).
  Также включает описания газет из ЭК «ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917» и «СВОДНОГО КАТАЛОГА ГАЗЕТ РОССИИ. 1703 - 1917» (как имеющих, так и не имеющих цифровые копии).

  Есть алфавитная часть (поиск только по заглавию) и КАЛЕНДАРЬ для быстрого доступа по дате выхода к копиям отдельных номеров газет.
  Даты в календаре даны только по новому стилю, поэтому для большинства дореволюционных газет день недели в календаре и на самой газете будет не совпадать, хотя даты будут указаны верно.
  Номера газет, выложенных в ЭБ РНБ месячными (годовыми) комплектами, через календарь не видны.

  Поскольку эта часть ЭК РНБ находится в процессе отработки, доступ предоставляется «как есть», а замечания ПО ИНТЕРФЕЙСУ приветствуются.

  Если возникнут затруднения с поиском цифровых копий газет, рекомендуется воспользоваться возможностями настоящего путеводителя «ГАЗЕТЫ В СЕТИ И ВНЕ ЕЁ».
  Дата обновления: 2017-06-07
 10. ЖУРНАЛЫ и газеты России. Новые, переименованные и прекращенные изданием : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Федерал. гос. унитар. предприятие Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС), Рос. кн. палата, фил. ИТАР-ТАСС. – Москва : ИТАР-ТАСС. Российская книжная палата, филиал ИТАР-ТАСС, 2015 -.
  Шифр РНБ: С П-1/2167
  На изд.: издается с 1933.
  До реорганизации Рос. кн. палаты изд. как: «Летопись периодических и продолжающихся изданий. Новые, переименованные и прекращенные изданием журналы и газеты».

  Ежегодник даёт сведения только об изменениях в мире российской периодики за титульный календарный год. Все издания в нём описаны под последним заглавием. Журналы и ГАЗЕТЫ - отдельно. Описания газет расположены в трёх рядах: на русском яз., на иностранных яз. и цифровые.
  Вспомогательные у к а з а т е л и: систематический (по УДК), газет на языках народов РФ и иностранных, мест издания (административно-территориальный и алфавитный).

  В РНБ хранится в фонде Центральной справочной библиотеки (только оригинал):
  2014(2015) - 2016(2017) - … .

  В подручной библиотеке Отдела газет РНБ (только оригиналы):
  2014(2015) - 2016(2017) - … .
  Дата обновления: 2017-10-03

Начало указателя Содержание Заглавия газет и другие ключевые слова Поиск Об указателе

© Российская национальная библиотека
Дата обновления: 2018-03-17