РНБ Российская национальная библиотека

Газеты в сети и вне её

Библиография

Всего записей: 29
Каталоги и указатели, имеющие в своём справочном аппарате списки газет на разных языках.

 1. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ периодическая печать. (Декабрь 1900 - октябрь 1917) : библиографический указатель / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1964. – 256 с. ; 21 см.
  Шифр РНБ: 701/Б79
  Фундаментальный указатель, не утративший до сих пор своего значения.

  Содержит библиографические описания и фактографические справки разной степени полноты о "большевистских" газетах и журналах (легальных и нелегальных), выходивших на русском и других языках.

  Справки расположены по первому году выхода.
  У к а з.: алфавитный заглавий; мест издания; персоналий; хронологический. Языкового указателя не имеет.

  В приложении - большевистская профсоюзная печать (только на русском языке).

  Книга есть также в подручной библиотеке Отдела газет РНБ.
  Дата обновления: 2017-12-13

   

 2. Вакульчук О. А. Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. А. Вакульчук , О. С. Залізнюк [и др.].; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Киев, 2012. – 410 с.
  Другие фонды: НБУВ
  «Загальний ретроспективний каталог «Газети України 1946–1950 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» подає бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1946–1950 рр. У каталозі наведено описи 1 768 газет (включено всі типи газет – республіканські, обласні, міські, районні, а також т. зв. багатотиражки, поява котрих була характерною для зазначеного періоду ознакою – заводські, військові, фабричні, радгоспні, шахтні, вузівські, а також спецвипуски та сторінки, що у той час називалися «газетою в газеті»; наводяться відомості про перейменування, зміни у підзаголовках, зміни місця видання, дати припинення виходу газети тощо). Каталог підготовлено у середовищі САБ «ІРБІС-64» на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет. Довідково-допоміжний апарат каталогу включає два покажчики – географічний (географічні назви наведено згідно з тогочасними нормами з відсиланням на сучасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами УРСР у період 1946–1950 рр.»

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  Газети України 1946–1950 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 3. ГАЗЕТИ України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2014. – 436 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п’ять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917–1920 рр. Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1917–1920 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 4. ГАЗЕТИ України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2013. – 500 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Ретроспективний каталог «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії каталогів, виданих у попередні роки і містить бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1951–1955 рр. У каталозі наведено описи 2 164 газетних видань. Покажчик містить бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети, котрі видавалися партійними і радянськими органами, військовими, профспілковими, культурно-освітніми установами тощо. До каталогу внесено газети Кримської області УРСР, що увійшла до складу республіки у 1954 р., а також газету «Відомості Верховної Ради Союзу радянських соціалістичних республік», яка видавалася у Москві. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв газет у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за п’ять років. Кожну назву подано мовою оригіналу. Всі зміни відбито у відповідних рубриках: назва, підзаголовок, періодичність, місце видання, мова, додатки, примітки. Опис складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «ІРБІС-64». Каталог має два покажчики – географічний – з назвами газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазначеного періоду (географічні назви відповідають сучасним нормам, є відсилання на тогочасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. Важливим джерелом бібліографічної інформації є додаток, де наводиться перелік українських газет, виданих за межами УРСР у 1951–1955 рр. Всі описи здійснено de visu».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1951–1955 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 5. Газеты дореволюционной России. 1703-1917 : каталог / Рос. нац. б-ка; [сост.: Т. В. Акопян и др. ; ред.: Т. В. Акопян, М. А. Луковская]. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2007. – 592 с. ; 27 см. – Указ.: с. 438-592.
  Шифр РНБ: С 2008-4/28
  Другие фонды: РНБ
  Алфавитный каталог газет на русском, украинском и белорусском языках, изданных на территории Российской империи и за её пределами, хранящихся в фондах Отдела газет РНБ. Включает 5625 описаний, расположенных в алфавите заглавий. Является исправленным и значительно расширенным изданием «Алфавитного служебного каталога русских дореволюционных газет. 1703-1916», вышедшего ещё в 1958.
  Предназначен для работы с фондом Отдела газет РНБ (поиска газет и заказа в читальном зале), но может служить и универсальным библиографическим пособием (с оговорками).

  Описание газеты содержит следующие сведения: Заглавие; Сведения, относящиеся к заглавию; Сведения об ответственности; Сведения о начале и прекращении издания; Место издания; Издатель, издательство; Примечания; Приложения; Указатели; Спецификация (указаны годы, за которые газета имеется в фондах Отдела газет); Шифр хранения (в т.ч., микрофильма).

  Есть у к а з а т е л и:
  - Географическо-хронологический. Газеты расположены по месту издания, а внутри - в хронологическом порядке по первому году, имеющемуся в фондах Отдела газет РНБ;
  - Именной (издатели, редакторы, основатели газет);
  - Отдельного языкового указателя нет, однако описания более чем ста газет с заглавиями и текстами (частью текстов) на языках, отличных от русского, могут быть найдены поиском в общедоступной электронной копии книги.

  — Экз. РНБ (книга в исходном цифровом качестве; PDF; читать / скачать по частям; есть поиск по тексту):
  Издательская копия.

  — В НЭБ «ImWerden» (читать / скачать одним файлом (PDF); есть поиск по тексту):
  Издательская копия.

  — Экз. РНБ в «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ) (читать/скачать постранично (ZIP/JPEG) или целиком (PDF); поиск по тексту работает после скачивания тома):
  Издательская копия.

  Работа по уточнению и дополнению описаний газетной коллекции РНБ продолжается:
  — Актуальная версия печатного издания (со всеми необходимыми текущими изменениями и исправлениями) в виде электронного каталога ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917 является составной частью ЭК РНБ.

  Доступен онлайн аналогичный печатный каталог фонда Отдела газет РГБ (Российской государственной библиотеки):
  Газетный мир России XIX - начала XX века : [в 2 т.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 2014.

  Сведения настоящего каталога включены в СВОДНЫЙ КАТАЛОГ ГАЗЕТ РОССИИ. 1703 - 1917 - электронный каталог газет, хранящихся в фондах РНБ, РГБ, ГПИБ и некоторых других библиотек, работающий в составе ЭК РНБ и в традиционной печатной форме не существующий.
  Дата обновления: 2021-12-22

   

 6. Газеты и журналы СССР : справочник на 1929 год о всех периодических изданиях, выходящих в СССР / сост. А. П. Хомский, П. С. Чеховской. – [Москва] : Изд-во НКПТ, 1929. – 168 с., 20 с. объявл. ; 23х15 см.
  Шифр РНБ: Б 3/167 ; 705/1929
  Другие фонды: ГПИБ
  С 1933 начал издаваться «Список периодических изданий РСФСР», далее изд. под загл. «Летопись периодических изданий СССР».

  Часть I. Газеты СССР: московские (с.7-13), ленинградские (с.14-15), харьковские (с.16-18), прочие (с.19-58); Список всех газет в алфавитном порядке (с.59-66).
  Приведены сведения о некоторых газетах, выходящих в СССР. Можно узнать об издающей организации газеты, её периодичности, языке издания, тираже, стоимости номера/подписки, наличии приложений, адресе и телефонах.

  В ЭБ ГПИБ (читать/скачать постранично (JPG); поиск по тексту не предусмотрен):
  1929.
  Дата обновления: 2020-01-22

   

 7. ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ [в фондах РНБ] : [специализированный интерфейс ЭК РНБ «Primo»] : [пробная версия].
  Другие фонды: РНБ
  [ВНИМАНИЕ! ПРЯМО СЕЙЧАС ЭТО ОПИСАНИЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ!]
  [Его внешний вид, структура и ссылки в нём могут измениться!]

  .......... специализированный интерфейс, а также "общая часть" ЭК РНБ «Примо». ............

  Специализированный раздел Электронного каталога РНБ с особым интерфейсом. Предназначен, в основном, для облегчения доступа к цифровой коллекции газет РНБ.

  Включает описания тех газет из фондов Отдела газет, Отдела национальных литератур [и других отделов], которые либо имеют, либо скоро получат цифровые копии в составе ЭБ РНБ. В этих описаниях есть ссылки на цифровые копии комплектов или отдельных номеров газет (смотреть нужно: «Полное описание» - «Связанные записи»).
  Также включает описания газет из ЭК «ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917» и «СВОДНОГО КАТАЛОГА ГАЗЕТ РОССИИ. 1703 - 1917» (как имеющих, так и не имеющих цифровые копии).

  Есть алфавитная часть (поиск только по заглавию) и КАЛЕНДАРЬ для быстрого доступа по дате выхода к копиям отдельных номеров газет.
  Даты в календаре даны только по новому стилю, поэтому для большинства дореволюционных газет день недели в календаре и на самой газете будет не совпадать, хотя даты будут указаны верно.
  Номера газет, выложенных в ЭБ РНБ месячными (годовыми) комплектами, через календарь не видны.

  Поскольку эта часть ЭК РНБ находится в процессе отработки, доступ предоставляется «как есть», а замечания ПО ИНТЕРФЕЙСУ приветствуются.

  Если возникнут затруднения с поиском цифровых копий газет, рекомендуется воспользоваться возможностями настоящего путеводителя «ГАЗЕТЫ В СЕТИ И ВНЕ ЕЁ».
  Дата обновления: 2020-08-30

   

 8. Газеты первых лет Советской власти. 1917-1922 : сводный библиографический каталог / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина и др.; [Составители О. Н. Нижнева и др.]. – Москва : ГБЛ, 1990. – 21 см.
  Шифр РНБ: С К-2/5291
  Другие фонды: РГБ
  Каталог вышел в 4-х частях и содержит описания 3842 газет, включая информацию о наличии номеров в фондах 472 национальных и местных библиотек, архивов, музеев:
  — Ч. 1 : А - И (Известия Забайкальского...). - 350 с.;
  — Ч. 2 : И (Известия Забайкальского...) - К. - 336 с.;
  — Ч. 3 : Л - Р. - 272, [1] с.;
  — Ч. 4 : С - Я. Вспомогательные указатели. - 318, [1] с.
  Включает вспомогательные указатели:
  — Организаций и учреждений, газетные фонды которых отражены в каталоге;
  — Мест издания;
  — Газет на языках, [отличных от русского].
  В приложениях:
  — Перечень адресов организаций и учреждений, газетные фонды которых отражены в каталоге;
  — Список сокращенных названий организаций;
  — Принятые в каталоге сокращения административно-территориальных делений;
  — Перечень использованных библиографических изданий.

  — Каталог может заменить собой аннотированный машинописный указатель Газеты периода подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны (1917 - 1921). – Ленинград, 1959 (хотя, в отличие от последнего, не содержит «характеристик политической физиономии газет», а также шифров их хранения в Отделе газет РНБ ).

  — Дополнением к обоим этим изданиям служит каталог газетного собрания РНБ Несоветские газеты. (1918-1922 гг.). – СПб, 2003 (около 500 описаний).

  В РНБ оригинал каталога хранится в Фонде Центральной справочной библиотеки (ЦСБ), а также в подручной библиотеке Отдела газет.

  — В ЭБ РГБ (доступ "только внутри РГБ"):
  Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3; Ч. 4.

  — Экз. РГБ в «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ) (ограниченный доступ; только читать):
  На 19.03.2021 представлена только Ч. 3.
  Дата обновления: 2021-03-19

   

 9. ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917 : [служебный каталог Отдела газет РНБ] : [электронный ресурс] / Российская национальная библиотека. – Санкт-Петербург.
  Другие фонды: РНБ
  КАТАЛОГ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ГАЗЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, хранящихся в фондах Отдела газет Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Включает описания газет, выходивших на территории Российской империи (в границах 1913 года) с 1728 по 1917 год. Дополнительно включены газеты, выходившие в крупных городах за границей, имевших большие российские диаспоры — Львове, Черновцах, Харбине, а также выпускавшиеся подразделениями действующих армий. Всего около 5,6 тыс. описаний. Пополняется и уточняется и в настоящее время.

  Является составной частью ЭК РНБ, в котором оформлен как отдельная коллекция.
  Все фильтры (фасеты) в левой части экрана поиска (рубрики, коллекции, автор и т.п.), кроме фильтра ЯЗЫК, при поиске СЛЕДУЕТ ИГНОРИРОВАТЬ.
  Описания газет содержат все необходимые сведения, включая связи между изданиями, шифры хранения и перечень имеющихся в Отделе газет РНБ номеров (на кнопке «Формат просмотра»). Цифровые копии дореволюционных газет в ЭБ РНБ обычно привязаны к записям именно этого каталога. В этом случае присутствует ссылка «Связанные записи».

  Описания этого каталога доступны также и через специализированный интерфейс ЭК РНБ: ГАЗЕТЫ [в фондах РНБ].

  Для поиска цифровых копий газет в ЭБ РНБ (и не только) удобно будет воспользоваться настоящим путеводителем «ГАЗЕТЫ В СЕТИ И ВНЕ ЕЁ».

  Старый интерфейс каталога «ГАЗЕТЫ РОССИИ. 1728 - 1917» включает 5578 описаний. Был законсервирован 14 мая 2008. Всё ещё доступен под названием «Каталог Отдела газет РНБ».
  Как пользоваться старым интерфейсом и Как ориентироваться в его библиографических описаниях.

  Этот каталог общедоступен онлайн и в виде книги, вышедшей в 2007: «Газеты дореволюционной России. 1703-1917 : каталог / Рос. нац. б-ка; [сост.: Т.В. Акопян и др. ред.: Т.В. Акопян, М.А. Луковская]. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2007».
  Дата обновления: 2017-06-05

   

 10. ГАЗЕТЫ СССР. 1917-1960 : библиографический справочник : [В 5 т.] / Всесоюз. кн. палата и др. – Москва : Книга, 1970 -. – 27 см.
  Шифр РНБ: 701СССР/Г-13
  В справочник включены только газеты, выходившие с момента установления советской власти в соответствующих населённых пунктах. Несоветские газеты, многотиражные газеты, журналы и бюллетени НЕ включены (см. ниже).

  Т.1: Газеты Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик; У к а з: Алфавитный заглавий, Заглавий газет на языках народов СССР (кроме русского) и иностранных языках, Газет специальной тематики и для определённых читательских групп, Список сокращённых названий коллективных авторов, Список сокращений, Список источников.

  Т.2 - 4: Газеты других городов и населённых пунктов СССР, а также партизанские газеты;

  Т.5: Указатели; Газет на языках народов СССР (кроме русского) и иностранных языках, Мест издания, Газет специальной тематики и для определённых читательских групп, Список сокращённых названий коллективных авторов, Список сокращений, Список источников.

  На сайте «Военная литература» («Милитера») можно читать (скачать) сканированную копию
  (томов 1 - 3 и 5) (только PDF; есть поиск по тексту).
  Сканированную копию (т. 1 - 3 и 5) можно найти также на booktracker.org и, возможно, в других общеизвестных местах.

  Экз. справочника в подручной библиотеке Отдела газет РНБ прошифрован.

  * * *

  - Хорошим дополнением справочника служит сводный библиографический каталог «Газеты первых лет Советской власти. 1917-1922», а также каталог собрания РНБ «Несоветские газеты. (1918-1922 гг.)».

  - Поскольку в справочник «Газеты СССР. 1917-1960» не было включено подавляющее большинство многотиражных газет соответствующего периода, для их поиска можно воспользоваться, например, машинописными служебными каталогами, подготовленными в Отделе газет РНБ:
  -- Ленинградские многотиражные газеты в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1959 г.;
  -- Московские многотиражные газеты в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1957;
  -- Многотиражные газеты РСФСР (без Москвы и Ленинграда) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет [с … по 1969];
  -- Многотиражные газеты союзных республик (на русском, украинском и белорусском языках) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет [с … по 1975].

  - Наконец, для идентификации изданий, газетами НЕ являющихся, можно использовать библиографический указатель «Периодическая печать СССР. 1917-1949».
  Дата обновления: 2018-10-23

   


Онлайн-консультант
Онлайн-консультант