РНБ Российская национальная библиотека

Газеты в сети и вне её

Библиография

Всего записей: 22

 1. Вакульчук О. А. Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. А. Вакульчук , О. С. Залізнюк [и др.].; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Киев, 2012. – 410 с.
  Другие фонды: НБУВ
  «Загальний ретроспективний каталог «Газети України 1946–1950 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» подає бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1946–1950 рр. У каталозі наведено описи 1 768 газет (включено всі типи газет – республіканські, обласні, міські, районні, а також т. зв. багатотиражки, поява котрих була характерною для зазначеного періоду ознакою – заводські, військові, фабричні, радгоспні, шахтні, вузівські, а також спецвипуски та сторінки, що у той час називалися «газетою в газеті»; наводяться відомості про перейменування, зміни у підзаголовках, зміни місця видання, дати припинення виходу газети тощо). Каталог підготовлено у середовищі САБ «ІРБІС-64» на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет. Довідково-допоміжний апарат каталогу включає два покажчики – географічний (географічні назви наведено згідно з тогочасними нормами з відсиланням на сучасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами УРСР у період 1946–1950 рр.»

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  Газети України 1946–1950 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 2. Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об'єднань і товариств в Україні 1989-1990 рр. : каталог : за матеріалами газетних фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР / Т. О. Борисенко, О. А. Заварзіна, О. С. Залізнюк. – Эдмонтон : Вид-во Канадського інституту українських студій Альбертського університету, 1991. – [4], 34 c.
  Другие фонды: НБУВ
  [Перепечатка[?] одноименного изд., подготовленного ЦНБ им. Вернадского АН УССР.]

  307 изданий на украинском, русском и др. яз.; включены изд. украинских землячеств на территории СССР.

  Описание в ЭК НБУВ содержит ошибки; читать/скачать (PDF); поиск по тексту не предусмотрен:
  Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських обєднань і товариств в Україні 1989-1990.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 3. ГАЗЕТИ Росії 1732–1916 років [в Отделе газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (НБУВ)]. – Киев.
  Другие фонды: НБУВ
  Электронный каталог газет Российской империи, хранящихся в «Отделе газетных фондов НБУВ».

  Включает издания русского зарубежья. НЕ включает газеты Украины, которые отражены в каталоге «Газети України 1816–1960 років».

  Предусмотрены следующие виды поиска:
  простой поиск заглавию, году издания или "ключевым словам");
  по заглавию газеты;
  по месту издания;
  по году издания.
  Дата обновления: 2017-10-26

   

 4. ГАЗЕТИ України 1816–1960 років [в Отделе газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (НБУВ)]. – Киев.
  Другие фонды: НБУВ
  Электронный каталог газет Украины на разных языках и газет на украинском языке, выходивших вне территории Украины, хранящихся в «Отделе газетных фондов НБУВ».

  Предусмотрены следующие виды поиска:
  простой поиск (по заглавию, году издания или "ключевым словам");
  по заглавию газеты;
  по месту издания;
  по году издания.
  Дата обновления: 2017-10-26

   

 5. ГАЗЕТИ України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2014. – 436 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п’ять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917–1920 рр. Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1917–1920 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 6. ГАЗЕТИ України 1930 — 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : У 2 ч. / Олексій Семенович Онищенко (голова редкол.), авт.-уклад.: Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук. – Київ : НБУВ, 2004.
  Другие фонды: НБУВ
  Шифр РНБ: С 2004-3/123
  «До каталогу “Газети України 1930 — 1934 рр.” ввійшло 9177 найменувань періодичних видань, в яких наведено бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. Крім того, до нього включено одноденні випуски, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки. Вміщено і газети, що виходили в Криму, Придністров’ї, Галичині, Буковині, Закарпатті. Даний каталог необхідний для дослідницької роботи у всіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на науковців, журналістів, бібліотечних працівників, а також на всіх, хто цікавиться історією української преси».

  [Ч. 1. - 2004. - 850,[2] с;
  Ч. 2. - 2004. - 983,[2] с. - Геогр. указ.: с. 604-939].

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1930 — 1934 (в одном файле).
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 7. ГАЗЕТИ України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : [у 2 ч.] / [уклад.: О. А. Вакульчук (кер.) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Киев : [б. в.], 2012.
  Шифр РНБ: С 2015-3/68
  «В каталоге "Газеты Украины 1935-1940 годов в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского", содержащем 6037 названий периодических изданий (часть 1 – 3038 названий), приводятся библиографические сведения о республиканских, областных, городских, районных и многотиражных газетах. В каталог также внесены однодневные выпуски газет, издание выездных редакций, спецвыпуски и различные приложения, а также газеты, выходившие в Крыму, который вошел в состав Украинской ССР в 1954 году. Каталог будет полезен для исследовательской работы во всех областях науки, техники, культуры. Рассчитан на ученых, журналистов, библиотечных работников, а также всех, кто интересуется историей украинской прессы».

  Ч. 1. - 2012. - 567, [1] с.
  Ч. 2. - 2012. - 661 с. - [Указатели: с. 544-645].

  Цифровая копия (2017.10.25) не обнаружена.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 8. Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог / авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, О. С. Лук'янчук ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2008. – 567 c.
  Другие фонды: НБУВ
  Шифр РНБ: С 2015-3/67
  «У каталозі «Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», що містить 2104 назви періодичних видань, подаються бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено часописи, які виходили під час Великої Вітчизняної війни на окупованій території України та за її межами, одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до Української РСР у 1954 році. Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на науковців, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  Газети України 1941–1945.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 9. ГАЗЕТИ України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2013. – 500 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Ретроспективний каталог «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії каталогів, виданих у попередні роки і містить бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1951–1955 рр. У каталозі наведено описи 2 164 газетних видань. Покажчик містить бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети, котрі видавалися партійними і радянськими органами, військовими, профспілковими, культурно-освітніми установами тощо. До каталогу внесено газети Кримської області УРСР, що увійшла до складу республіки у 1954 р., а також газету «Відомості Верховної Ради Союзу радянських соціалістичних республік», яка видавалася у Москві. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв газет у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за п’ять років. Кожну назву подано мовою оригіналу. Всі зміни відбито у відповідних рубриках: назва, підзаголовок, періодичність, місце видання, мова, додатки, примітки. Опис складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «ІРБІС-64». Каталог має два покажчики – географічний – з назвами газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазначеного періоду (географічні назви відповідають сучасним нормам, є відсилання на тогочасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. Важливим джерелом бібліографічної інформації є додаток, де наводиться перелік українських газет, виданих за межами УРСР у 1951–1955 рр. Всі описи здійснено de visu».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1951–1955 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 10. Газети. Періодичні видання та видання, які продовжуються (XVIII ст. до - 1970 р.) : [имидж-каталог] / Научная б-ка Одесского нац. ун-та им. И. И. Мечникова. – Одесса.
  Другие фонды: НБ ОНУ им. И. И. Мечникова
  Карточный каталог включает описания оригиналов газет с XVIII века до 1970, хранящихся в НБ ОНУ:
  «українською мовою»;
  «російською мовою»;
  «слов'янскими мовами» и «мовами ближнього зарубіжжя», включая газеты балканских стран и на еврейском языке;
  «латиницею» (на иностранных европейских языках).

  «Каталог периодических изданий и книг с 1971» имеет форму базы данных.

  Часть газет из коллекции НБ ОНУ оцифрована и находится ЗДЕСЬ.
  Дата обновления: 2019-10-08

   


Онлайн-консультант
Онлайн-консультант