РНБ Российская национальная библиотека

Газеты в сети и вне её

Библиография

Всего записей: 11

 1. Вакульчук О. А. Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. А. Вакульчук , О. С. Залізнюк [и др.].; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Киев, 2012. – 410 с.
  Другие фонды: НБУВ
  «Загальний ретроспективний каталог «Газети України 1946–1950 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» подає бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1946–1950 рр. У каталозі наведено описи 1 768 газет (включено всі типи газет – республіканські, обласні, міські, районні, а також т. зв. багатотиражки, поява котрих була характерною для зазначеного періоду ознакою – заводські, військові, фабричні, радгоспні, шахтні, вузівські, а також спецвипуски та сторінки, що у той час називалися «газетою в газеті»; наводяться відомості про перейменування, зміни у підзаголовках, зміни місця видання, дати припинення виходу газети тощо). Каталог підготовлено у середовищі САБ «ІРБІС-64» на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет. Довідково-допоміжний апарат каталогу включає два покажчики – географічний (географічні назви наведено згідно з тогочасними нормами з відсиланням на сучасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами УРСР у період 1946–1950 рр.»

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  Газети України 1946–1950 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 2. ГАЗЕТИ України 1930 — 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : У 2 ч. / Олексій Семенович Онищенко (голова редкол.), авт.-уклад.: Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук. – Київ : НБУВ, 2004.
  Другие фонды: НБУВ
  Шифр РНБ: С 2004-3/123
  «До каталогу “Газети України 1930 — 1934 рр.” ввійшло 9177 найменувань періодичних видань, в яких наведено бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. Крім того, до нього включено одноденні випуски, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки. Вміщено і газети, що виходили в Криму, Придністров’ї, Галичині, Буковині, Закарпатті. Даний каталог необхідний для дослідницької роботи у всіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на науковців, журналістів, бібліотечних працівників, а також на всіх, хто цікавиться історією української преси».

  [Ч. 1. - 2004. - 850,[2] с;
  Ч. 2. - 2004. - 983,[2] с. - Геогр. указ.: с. 604-939].

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1930 — 1934 (в одном файле).
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 3. ГАЗЕТИ України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : [у 2 ч.] / [уклад.: О. А. Вакульчук (кер.) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Киев : [б. в.], 2012.
  Шифр РНБ: С 2015-3/68
  «В каталоге "Газеты Украины 1935-1940 годов в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского", содержащем 6037 названий периодических изданий (часть 1 – 3038 названий), приводятся библиографические сведения о республиканских, областных, городских, районных и многотиражных газетах. В каталог также внесены однодневные выпуски газет, издание выездных редакций, спецвыпуски и различные приложения, а также газеты, выходившие в Крыму, который вошел в состав Украинской ССР в 1954 году. Каталог будет полезен для исследовательской работы во всех областях науки, техники, культуры. Рассчитан на ученых, журналистов, библиотечных работников, а также всех, кто интересуется историей украинской прессы».

  Ч. 1. - 2012. - 567, [1] с.
  Ч. 2. - 2012. - 661 с. - [Указатели: с. 544-645].

  Цифровая копия (2017.10.25) не обнаружена.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 4. Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог / авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, О. С. Лук'янчук ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2008. – 567 c.
  Другие фонды: НБУВ
  Шифр РНБ: С 2015-3/67
  «У каталозі «Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», що містить 2104 назви періодичних видань, подаються бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено часописи, які виходили під час Великої Вітчизняної війни на окупованій території України та за її межами, одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до Української РСР у 1954 році. Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на науковців, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  Газети України 1941–1945.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 5. ГАЗЕТИ України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Киев : НБУВ, 2013. – 500 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Ретроспективний каталог «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії каталогів, виданих у попередні роки і містить бібліографічну інформацію про масив газетних видань, що вийшли друком у період 1951–1955 рр. У каталозі наведено описи 2 164 газетних видань. Покажчик містить бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети, котрі видавалися партійними і радянськими органами, військовими, профспілковими, культурно-освітніми установами тощо. До каталогу внесено газети Кримської області УРСР, що увійшла до складу республіки у 1954 р., а також газету «Відомості Верховної Ради Союзу радянських соціалістичних республік», яка видавалася у Москві. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв газет у хронологічному порядку. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за п’ять років. Кожну назву подано мовою оригіналу. Всі зміни відбито у відповідних рубриках: назва, підзаголовок, періодичність, місце видання, мова, додатки, примітки. Опис складено на основі спеціалізованої бібліографічної бази даних, адаптованої К. В. Лобузіною для ведення каталогу газет у програмному середовищі САБ «ІРБІС-64». Каталог має два покажчики – географічний – з назвами газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазначеного періоду (географічні назви відповідають сучасним нормам, є відсилання на тогочасну назву) і покажчик мов видання; є список скорочень та їх розшифрування. Важливим джерелом бібліографічної інформації є додаток, де наводиться перелік українських газет, виданих за межами УРСР у 1951–1955 рр. Всі описи здійснено de visu».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; читать/скачать (PDF); есть поиск по тексту):
  ГАЗЕТИ України 1951–1955 років.
  Дата обновления: 2017-10-25

   

 6. ИМИДЖ-КАТАЛОГИ [в Отделе газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (НБУВ)]. – Киев.
  Другие фонды: НБУВ
  Комплекс сканированных карточных каталогов газет, хранящихся в «Отделе газетных фондов НБУВ»:

  Газеты России (алфавитный заглавий);
  Хронологический каталог российских газет 1732 - 1899 и [Б. д.];
  Хронологический каталог российских газет 1900 - 1916.

  Газеты Украины (алфавитный) (1818 - 1916; 1917 - 1920; 1921 - 1925; 1926 - 1929) (включая газеты на иностранных языках).
  Алфавитный каталог газет Украины 1920;
  Хронологический каталог газет Украины 1818 - 1916;
  Хронологический каталог газет Украины 1917 - 1919;
  Географический указатель газет Украины 1917 - 1920;

  Газеты бывшего специального фонда;
  Хронологический каталог коллекций газет бывшего специального фонда 1917-1946;

  Алфавитный каталог колхозных газет 1971 - 1981;
  Географическая картотека колхозных газет 1971 - 1981 (по областям);

  Каталог газет политических партий, движений, конфессий, общественных объединений и обществ в Украине 1989 - 2000 («новая пресса»; алфавитные списки по годам издания).
  Далеко не все каталожные карточки вышеперечисленных каталогов удастся прочитать.

  Во многих случаях будет удобнее использовать ЭК в виде баз данных:
  ГАЗЕТИ України 1816–1960 років;
  ГАЗЕТИ Росії 1732–1916 років.
  Дата обновления: 2017-10-26

   

 7. ЛЕНИНГРАД в Великой Отечественной войне : печать Ленинграда. 1941-1945 : каталог изданий, хранящихся в фондах Государственной Публичной библиотеки / [Ред. и предисл. В. М. Ковальчука]; М-во культуры РСФСР. Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград : Б. и., 1971 -.
  Шифр РНБ: С581Лен/Л-45
  Другие фонды: РНБ
  При описаниях указаны шифры хранения основных фондов РНБ, в том числе Отдела газет.

  Экз. РНБ (оригинал отпеч. множит. аппаратом (ротапринт); читать/скачать; поиск по тексту не предусмотрен):

  Вып. 1: Книги и брошюры / [Сост. М. М. Арван и И. В. Разова]. - 1971. - VII, 211 с. - 200 экз.;
  Оглавление вып. 1; Указ.: Именной, Учреждений, Тематический, Список серий.

  Вып. 2: Листовки, плакаты, открытки, альбомы / [Сост. И. В. Разова, Ю. А. Фельдман, Е. М. Тепер] [и др.]. - 1972. - 306 с. - 200 экз.;
  Оглавление вып. 2; Указ.: Именной, Учреждений, Тематический.

  Вып. 3: Афиши, пригласительные билеты, календарные планы работы, объявления;
  Вып. 4: Список ГАЗЕТ, журналов и продолжающихся изданий / [Сост. И. В. Разова и М. М. Арван]. - 1973. - 334 с. - 200 экз.;
  Оглавление вып. 3 и 4; Указ.: Именной, Учреждений.

  Ксерокопия «Вып. 4» имеется в Отделе газет РНБ.
  Дата обновления: 2017-08-02

   

 8. ЛЕНИНГРАДСКИЕ МНОГОТИРАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1959 г. / Гос. публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Газетный отдел ; Ред. Т. С. Григорьянц. – Ленинград : [Б. и.], 1959. – 2, 146 л. ; 30 см. - Текст на одной стороне л.
  Другие фонды: РНБ
  Сост. даны в предисловии: А. П. Купайгородская, В. И. Лапко, З. И. Меерова, Е. А. Николаева, Р. Н. Розина, М. А. Тарасов [и др.].

  Машинописный служебный каталог. Может служить дополнением библиографического справочника ГАЗЕТЫ СССР. 1917-1960 : [в 5 т.] в части, касающейся ленинградских многотиражных газет 1919 - 1959. Не утратил прикладного значения, хотя за прошедшие годы вносились некоторые изменения и уточнения в описания газет, состав имеющихся номеров и шифры хранения. Часть изменений отражена в представленной цифровой копии.

  Экз. Отдела газет РНБ:
  - [Титульный лист];
  - [Предисловие];
  - [Алфавитный список заглавий газет] содержит шифры хранения оригиналов и список имеющихся в Отделе газет РНБ номеров (л. 1-114; 686 описаний);
  - Указатель коллективных авторов [издающих организаций] (л. 115-146).

  Экз. Отдела газет РНБ в «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ) (читать/скачать постранично (ZIP/JPEG) или целиком (PDF); поиск по тексту не предусмотрен):
  Машинописный каталог газет.

  В Отделе газет РНБ имеется машинописный оригинал каталога.

  В Отделе газет РНБ имеются оригиналы аналогичных машинописных каталогов:
  - Московские многотиражные газеты в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1957;
  - Многотиражные газеты РСФСР (без Москвы и Ленинграда) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет [с … по 1969];
  - Многотиражные газеты союзных республик (на русском, украинском и белорусском языках) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет [с … по 1975].
  Дата обновления: 2021-01-25

   

 9. МНОГОТИРАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ РСФСР (без Москвы и Ленинграда) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Т. 1-[8] : каталог газет [с … по 1969 г.] / М-во культуры РСФСР. Гос. публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Газетный отдел ; рук. работы Т. С. Григорьянц. – Ленинград : [Б. и.], 1973. – Текст на одной стороне л.
  Другие фонды: РНБ
  Сост. даны в предисловии: Абрамис Е. С., Акопян Т. В., Головкин Г. А., Егорова В. С., Ельфимова В. П., Князева О. С., Лапко В. И., Меерова З. И., Николаева Е. А., Новикова Л. Г., Потеряйко К. Ф., а также Розина Р. Н. и Снигирева И. А.

  Машинописный служебный каталог. Может служить дополнением библиографического справочника ГАЗЕТЫ СССР. 1917-1960 : [в 5 т.] в части, касающейся многотиражных газет РСФСР по 1969 г. включительно. Не утратил прикладного значения, хотя за прошедшие годы вносились некоторые изменения и уточнения в описания газет, состав имеющихся номеров и шифры хранения.

  Содержит:
  - Предисловие;
  - [Алфавитный список мест издания/заглавий газет], включающий шифры хранения оригиналов и перечень имеющихся в Отделе газет РНБ номеров (всего 5676 описаний);
  - Указатель [коллективных авторов (издающих организаций)].

  Экз. Отдела газет РНБ (читать/скачать (PDF); поиск по тексту не предусмотрен):
  Т. I. [Предисловие]; [Абакан – Волхов]. – Л., [1973]. – [1], [II], [199] л.;
  Т. II. [Вольск – Калиец]. – Л., 1973. - [1], [212] л.;
  Т. III. [Калинин – Кыштым]. – Л., 1973. - [1], [194] л.;
  Т. IV. [Лабинск – Орел]. – Л., 1973. - [1], [202] л.;
  Т. V. [Оренбург – Саратов]. – Л., 1973. - [1], [187] л.;
  Т. 6. [Сасово – Хумалаг]. – Л., 1973. - [1], [210] л.;
  Т. 7. [Целинский – Яшкино]. – Л., 1973. - [1], [90] л.;
  Т. [8]. Указатель [коллективных авторов (издающих организаций)]. – Л., 1973. - [1], 192 л.

  Экз. РНБ в «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ) (читать/скачать постранично (ZIP/JPEG) или томами (PDF); поиск по тексту не предусмотрен):
  Т. 1 - [8] (8 томов).

  В Отделе газет РНБ имеется машинописный оригинал каталога.

  В Отделе газет РНБ имеются оригиналы аналогичных машинописных каталогов:
  - Ленинградские многотиражные газеты в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1959 г.;
  - Московские многотиражные газеты в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1957;
  - Многотиражные газеты союзных республик (на русском, украинском и белорусском языках) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет [с … по 1975].
  Дата обновления: 2021-01-24

   

 10. МНОГОТИРАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК (на русском, украинском и белорусском языках) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Т. 1-5 : каталог газет [с … по 1975 г.] / Гос. публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Газетный отдел ; Ред. Т. С. Григорьянц. – Ленинград : [Б. и.], 1979. – 30 см. - Текст на одной стороне л.
  Другие фонды: РНБ
  Сост. даны в предисловии: Акопян Т. В., Головкин Г. А., Егорова А. А., Ельфимова В. П., Киселкина А. П., Князева О. С., Николаева Е. А., Новикова Л. Г., Рунева Л. А., Седова Н. П., Фурман С. А.

  Машинописный служебный каталог. Может служить дополнением библиографического справочника ГАЗЕТЫ СССР. 1917-1960 : [В 5 т.] в части, касающейся многотиражных газет союзных республик с начала издания по 1975 включительно. Не утратил прикладного значения, хотя за прошедшие годы вносились некоторые изменения и уточнения в описания газет, состав имеющихся номеров и шифры хранения.

  Содержит:
  - Предисловие;
  - Алфавитный список союзных республик (без РСФСР)/мест издания/заглавий газет (3116 описаний), причём описания газет содержат шифры хранения оригиналов и перечень имеющихся в Отделе газет РНБ номеров;
  - Географический указатель [мест издания];
  - Указатель издающих организаций [коллективных авторов].

  Экз. Отдела газет РНБ (читать/скачать (PDF); поиск по тексту не предусмотрен):
  Т. 1. [Предисловие]; [Азербайджанская ССР]; [Армянская ССР]; [Белорусская ССР]; [Грузинская ССР]; [Казахская ССР]; [Киргизская ССР]; [Латвийская ССР]; [Литовская ССР]; [Молдавская ССР]; [Таджикская ССР]; [Туркменская ССР]; [Узбекская ССР]. – Л., 1979. - [1], [II], [205] л.;
  Т. 2. [Украинская ССР. Авдеевка – Киев («Авторемонтник»)]. – Л., 1979. - [1], [200] л.;
  Т. 3. [Украинская ССР. Киев («Арсеналець») - Одесса]. – Л., 1979. - [1], [226] л.;
  Т. 4. [Украинская ССР. Олевск – Ясиноватая]; [Эстонская ССР]; Географический указатель [мест издания]; Оглавление. – Л., 1979. - [1], [225] л.;
  Т. 5. Указатель издающих организаций. – Л., 1979. - [1], 154 л.

  Экз. Отдела газет РНБ в «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ) (читать/скачать постранично (ZIP/JPEG) или томами (PDF); поиск по тексту не предусмотрен):
  Т. 1 - 5 (5 томов).

  В Отделе газет РНБ имеется машинописный оригинал каталога.

  В Отделе газет РНБ имеются оригиналы аналогичных машинописных каталогов:
  - Ленинградские многотиражные газеты в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1959 г.;
  - Московские многотиражные газеты в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет с 1919 по 1957;
  - Многотиражные газеты РСФСР (без Москвы и Ленинграда) в Газетном фонде Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : каталог газет [с … по 1969].
  Дата обновления: 2021-01-24

   


Онлайн-консультант
Онлайн-консультант