Ostromir Gospel

Old Russian Manuscripts

 1. Milyata Gospel (. F..I.7, fol. 1v)
 2. Pantaleon Gospel (. . 1, fol. 224r)
 3. Dialogues of Gregory Dvoeslov on Gospel (. . 70, fol. 1v)
 4. Gospel Complete Aprakos (. . 3, fol. 100r)
 5. Gospel Complete Aprakos (. F..I.18, fol. 1v-2r)
 6. Tetraevangelion (. . 21, fols. 6v-7r)
 7. Pereslavl Gospel (. F..I.21, fol. 6r)
 8. Gospel Complete Aprakos (. . 18, fol. 19v)
 9. Tetraevangelion (. .-. 44/49, fol. 153r)
 10. Collection (Gospel Readings and other texts) (. .-. 36/41, fols. 88v-89r)
 11. Tetraevangelion (. .-. 2/2, fol. 226r)
 12. Tetraevangelion (. . 133, fol. 271v)
 13. Tetraevangelion (. .-. 64/69, fol. 8r)
 14. Tetraevangelion (. .-. 37/42, fol. 155r)
 15. Tetraevangelion (. . 31, fol. 169v)
 16. Tetraevangelion (. . 144/144, fol. 146r)
 17. Tetraevangelion (. . 128/128, fol. 27r)
 18. Tetraevangelion (. .I.275, general view)
 19. Tetraevangelion (. . 3227, fol. 84v-85r)
 20. Tetraevangelion (. . 127/127, fol. 347v)
 21. Tetraevangelion (. . 133/133, fol. 1v)
 22. Gospel of John (. Q.I.932, fol. 35r)
 23. Copy of Ostromir Gospel (. F.I.55)
 24. Copy of Mstislav Gospel (. . 751, fol. 58r)

Old Russian Manuscripts of Vocal Music

 1. Notated Menaion Sticherarion (. . 384, fol. 47r)
 2. Notated Menaion Sticherarion (. . 45, fols. 1v-2r)
 3. Notated Collection of Vocal Music (. .-. 568/825, fol. 144r)
 4. Notated Collection of Vocal Music (. . 277/284, fols. 255v-256r)
 5. Notated Collection of Vocal Music (. .-. 660/917, fols. 214v-215r)
 6. Notated Collection of Vocal Music (. .-. 586/843, fol. 152r)
 7. Notated Collection of Vocal Music (. .-. 632/889, fols. 384v-385r)

Bindings and Applied Covers of Old Russian Altar Gospels

 1. Tetraevangelion (. Q.I.25, binding)
 2. Tetraevangelion (. . 30, binding)
 3. Gospel Short Aprakos (. . 16, binding)
 4. Gospel Aprakos (. . 17, binding)
 5. Gospel Aprakos (. . 18, binding)

© The National Library of Russia, 2007