Ленинский сборник

Ленинский сборник / Ин-т Ленина при ЦК РКП(б). - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1924-1985.

1 / под ред. Л.Б. Каменева. - Изд. 2-е. - 1924. - 252, [1] с., [6] л. ил., портр., факс.

2 / под ред. Л.Б.Каменева. - 3-е изд. - 1924. - 520 с., 9 л. портр., автогр.

3 / под. ред. Л. Б. Каменева. - 2-е изд.- 1925. - 586 с., [7] л. портр., факс

4 / под ред. Л.Б.Каменева. - 2-е изд. - 1925. - 462 с., 1 л. фронт., 2 л. портр

5 / под. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1926. - 610 с., [4] л. портр., факс.

6 / под. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, И. И. Скворцова-Степанова. - 1927. - 360 с.

7 / под. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, И. И. Скворцова-Степанова. - 1928. - 397 с., [2] л. портр., факс.

8 / под. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, И. И. Скворцова-Степанова. - 1928. - 369 с., [2] л. портр., факс.

9 / под. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. -- 2-е изд. -  1931. - 318 с., [2] л. портр., факс.

10 / под. ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1929. - 367 с., [2] л. ил., факс

11 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1931. - 421, [8] с., 2 вкл. л. ил., факс.

12 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1930. - 473 с. [2] л. факс.

13 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1930. - 302 с., [2] л. ил., факс.

14 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1930. - 408 с. [3] л. портр., факс.

15 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1930. - 334 с., [2] л. факс.

16 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева.  - 1931. - 306 с., [5] л. портр., факс.

17 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1931. - 342 с., [3] л. ил., факс.

18 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1931. - 305 с., [3] л. ил., факс.

19 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1932. - 478 с., [3] л. портр., факс.

20 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1932. - 364 с., [2] л. ил., факс

21 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1933. - 313 с., [2] л. факс.

22 / под. ред. В. В. Адоратского [и др.]. - 1933. - 396 с.

23 / под. ред. В. В. Адоратского [и др.]. - 1933. - 339 с.

24 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1933. - 326 с.

25 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1933. - 355 с., [3] л. портр., табл., факс.

26 / под. ред. В. В. Адоратского [и др.]. - 1934. - 453 с., [3] л. факс.

27 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1934. - 489 с.

28 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1936. - 410 с., [2] л. табл., факс.

29 / под. ред. В. В. Адоратского [и др.]. - 1936. - 516 с., [1] л. портр., факс.

30 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева, В. Г. Сорина. - 1937. - 330 с., [1] л. факс.

31 / под. ред. В. В. Адоратского [и др.]. - 1938. - 442 с., [6] л. табл., факс.

32 / под. ред. В. В. Адоратского [и др.]. - 1938. - 439 с., [12] л. табл., факс.

33 / под. ред. В. В. Адоратского, В. М. Молотова, М. А. Савельева. - 1940. - 548 с., [4] л. портр., табл., факс.

34 / под. ред. М. Б. Митина, А. Д. Макарова. - 1942. - 460 с., [2] л. портр., факс.

35. - 1945. - 379 с., [2] л. портр., факс.

36. - 1959. - 555 с., [1] л. портр., факс.

37. - 1970. - 399 с., [4] л. портр., факс.

38. - 1975. - 464 с., [5] л. портр., факс.

39. - 1980. - 495 с., [5] л. портр., факс.

40. - 1985. - 511 с., [5] л. портр., карт.